Sikkerhed, sundhed og trivsel understøtter gode resultater

Arbejdsmiljøpolitik

ProTruck ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent for at sikre gode arbejdsforhold. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og vi ønsker at vores medarbejdere trives bedst muligt. Vi har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme.

 

Målsætning:

  • At alle ansatte uden undtagelse kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • At forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
  • At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
  • At virksomhedens tiltag og investeringer med henblik på et godt arbejdsmiljø overtræffer de krav, som lovgivningen foreskriver, og at tiltagene til stadighed forbedres
  • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse
  • At arbejdsmiljøpolitikken skal underbygges af delpolitikker på relevante områder