En ansvarlig og målrettet indsats for et sundt miljø

Miljøpolitik

ProTruck A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser.

Virksomhedens miljø-ledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er løbende at gøre påvirkningerne af miljøet mindre, og sikre at dette sker på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljø-ledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser.

Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra vores virksomhed.

Vi vil ligeledes anvende miljø-ledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforhold i virksomheden.