Sikkerhed frem for alt

Gaffeltruck og andet kørende materiel kører ofte i et travlt miljø sammen med andre maskiner. Ofte skal der også tages hensyn til andre arbejdende, gående eller cyklende medarbejdere.

Styrk sikkerheden med f.eks. Bluespot-advarselslys eller vælg at sætte sikkerheden i system for hele truckflåden med flåde-styrings værktøjet Hyster Tracker. Sidstnævnte er et GPS baseret ledelsesværktøj som sikrer overblik for så vidt angår driftsøkonomi- og sikkerhed.

Hyster Tracker præsentation

Den direkte vej til at øge effektiviteten og værdien af en virksomheds truckflåde er viden og effektiv styring. Hidtil har det været vanskeligt for virksomheder med et stort antal truck at få et godt samlet overblik over anvendelse, serviceudgifter og skader på maskinerne. Denne situation ændres radikalt med det nye Hyster Tracker system. Systemet giver enkel webbaseret adgang til en lang række funktioner og redskaber, der styrker informationsniveauet og kontrollen med hver enkelt maskine og applikation.

Du får f.eks. mulighed for at støtte førernes ansvarsfølelse over for maskinerne og afdække områder, hvor en uhensigtsmæssig brug koster penge på bundlinjen. Systemet registrerer bl.a. skader, hvornår de er opstået og hvem der har forårsaget dem.

Den overordnede gevinst ved Hyster Tracker er færre samlede driftsomkostninger, færre skader på maskinerne og en generelt bedre udnyttelse af truckene, fordi mængden af flyttet gods pr. maskine kan sættes i vejret.

Kort sagt et ledelsesværktøj til at sikre endnu bedre værdiskabelse i virksomheden.